Mikuláš ve škole

Slavíme Mikuláše! V pondělí 5. 12. 2022 do školy zavítá Mikuláš s čertem i andělem a nebude chybět ani mikulášská nadílka.

Beseda pro důchodce

V pátek 14. října se v tělocvičně uskuteční tradiční Beseda pro důchodce. Žáci vystupují v 15:30. Z tohoto důvodu bude družina pouze do 15:00. Žáci, kteří budou ve družině, půjdou do tělocvičny společně s pedagogickým doprovodem. Ostatní vystupující žáci mají sraz v 15:15 u tělocvičny.Prosíme, aby děti vystupovaly ve slavnostním oblečení.

Schůzka – primární prevence

Ve středu 7. 9. se od 16:00 uskuteční informační schůzka pro rodiče. Od 17:00 proběhne beseda na téma bezpečnosti na internetu s kvalifikovaným odborníkem Ing. Kadlecem.

Školní výlet

Ve středu 8. června pojedeme na školní výlet do Litomyšle. Výletu se účastní všechny ročníky společně. Čeká nás prohlídka města s rytířem Toulovcem, který nás provede krásami a zajímavostmi Litomyšle.

Individuální schůzky v MŠ

Vážení rodiče, víte, s kým se vaše dítě ve školce kamarádí? S čím si tam hraje? Co se rádo učí? Co ho baví? Jaké dělá pokroky? Jak vychází s dětmi a učitelkami? Nabízíme vám možnost individuálních schůzek. Konzultační den je pondělí od 12.30-13 h. a od 15h. Individuálně se můžete domluvit na konzultaci i v jiný den či hodinu. […]

Třídní schůzky – změna termínu

Milí rodiče žáků 3. a 5. ročníku,třídní schůzky proběhnou online formou 30. 11. dle původního plánu ze 16. 11. Těšíme se na setkání s Vámi a dětmi.

ZŠ informační schůzky pro rodiče

Pro rodiče žáků 2. – 5. ročníku proběhne ve čtvrtek 16. 9. od 16:00 informační schůzka. V případě příznivého počasí se uskuteční na školní zahradě. Těšíme se na shledání s Vámi.

Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ

V úterý 14.9.2021 proběhne na zahradě MŠ v 16h. informativní schůzka pro rodiče dětí. Program: hlasování o výši příspěvků do fondů, seznámení se školním řádem, informace o organizaci školního roku, diskuze.