Zápis do 1. ročníku 2022/2023 bude v úterý 12. dubna 2022 od 15:00 hodin. K zápisu je nutné přinést:
° Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy
° rodný list dítěte
° doklad totožnosti jednoho zákonného zástupce
V případě odkladu docházky je třeba dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, potvrzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.