Majáles

Samotné Majálesy mají obrovskou historickou tradici. Vznikly jako studentské oslavy máje. V dějinách měly zpravidla různé politické nebo sociální podtexty. V moderním pojetí je Majáles oslava krás studentského života a prezentace studentských dovedností.

Majáles v Žamberku.

Od r. 2000 se Majáles jako studentská akce každoročně koná také v Žamberku. Hlavním organizátorem byli do roku 2007 učitelé a studenti Gymnázia Žamberk za finanční podpory města a sponzorů. Hlavní oslavy pro veřejnost se konají vždy 1. května na Masarykově náměstí.Této kulturní akci předchází příprava Majálesu ve formě „Volby krále a královny, prince a princezny“ z řad studentů gymnázia. V rámci této přípravy vznikají různá hudební, taneční a dramatická vystoupení, na kterých se podílí všechny třídy gymnázia. Ta nejlepší mohou potom diváci shlédnout v hlavním programu 1. května. Již tradičním prvkem Majálesu je majálesový průvod vedený královskou rodinou. Celý program se uskutečňuje také za přispění dalších škol v Žamberku, tradičně doprovází průvod dechový orchestr ZUŠ, Mažoretky ZŠ 28. října a další. Mládeži je takto dána možnost prezentovat se na veřejnosti, aktivně se účastnit organizování kulturní akce, vyzkoušet si práci v kolektivu. Samotné oslavy doprovází každoročně i výstava studentských prací v Divišově divadle a další akce určené jak pro studenty, tak pro veřejnost (cestopisné přednášky studentů a učitelů, koncerty pěveckých sborů Corale a Korálky). Každoročně je Majáles v Žamberku kladně hodnocen veřejností a počet návštěvníků rok od roku stoupá.

Majáles - infoMajálesy probíhají v mnoha městech naší republiky a mají zpravidla širší program. Hlavním vyvrcholením jsou hudební festivaly, tzv.open-air akce, které jsou zpravidla největším setkáváním mládeže v jednotlivých městech. Tato podoba v našem městě zatím chybí a bylo by dobré ji uskutečnit v tomto roce (do roku 2005 se konal hudební festival Mafest, který byl z důvodu nevyhovujícího sálu zrušen). Tradiční majálesový průvod a estráda na náměstí by proto měly být zakončeny hudebním festivalem, který by měl být jednak odměnou studentům za vynaloženou aktivitu, ale také akcí pro nejen žamberskou veřejnost.
Naším cílem je připravit kvalitní kulturní program .

Další informace o minulých ročnících najdete na původním webu gymnázia.