FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH PŘÍMO VE ŠKOLE

Cambridge English First

Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška Cambridge English First potvrzuje, že držitel certifikátu umí komunikovat v anglickém jazyce na pokročilé – upper intermediate úrovni. Dokládá, že jste připraveni pracovat, studovat a žít v anglicky mluvícím prostředí.

Pro více než 15 000 organizací po celém světě včetně předních univerzit a firem je hodnotnou kvalifikací s celoživotní platností. Mnohé ji vyžadují jako podmínku přijetí. Otevírá Vám dveře do mezinárodních firem, umožní vysněné studium v zahraničí, rozšíří možnosti Vašeho uplatnění.

Pro studenty našeho gymnázia je připravena možnost tuto zkoušku  skládat v posledních letech studia. Je náročnou výzvou motivující k dokonalé přípravě a završení studia angličtiny na naší škole. Mnozí získají certifikáty s úrovní anglického jazyka o jednu B2 nebo dvě úrovně vyšší C1, než je úroveň maturitní zkoušky B1. 

Podporujeme naše studenty a poskytujeme přípravné testy, které pomohou zvýšit jistotu při výkonu u zkoušky a eliminovat neúspěch.