NAŠI ŽÁCI MAJÍ MOŽNOST STUDOVAT V USA

Město Rice Lake v americkém státě Wisconsin je partnerským městem města Žamberka více než 20 let. Díky tomuto přátelství mohlo i naše Gymnázium Žamberk uskutečnit celou řadu projektů, na kterých se podíleli naši američtí partneři, naši studenti a jejich učitelé. K nejdéle trvajícím projektům patří možnost našich studentů prožít jeden školní rok na Rice Lake High School, kde studují, věnují se volnočasovým aktivitám, účastní se sportovních, hudebních a jiných vzdělávacích soutěží i na celostátní úrovni. Zde žijí v rodinách, které se na rok stávají jejich rodinami a zde i začíná celoživotní přátelství, které provázejí vzájemná setkání v Žamberku, na našem gymnáziu a v rodinách našich absolventů Rice Lake High.

Více informací, jak se stát studentem v Rice Lake, si přečtete na stránkách města Žamberka, který je oficiálním organizátorem konkurzu na studium na střední škole v Rice Lake. Konkurzy probíhají na Gymnáziu Žamberk a mají dvě části 1) jazykový test a 2) Assessment Center. Dva vítězové konkurzu se zúčastní studia na Rice Lake High School po dobu jednoho školního roku.