Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018, schválená školskou radou dne 15. 10. – Výroční zpráva 2017-2018. Přílohy: příloha 1 příloha 2. V tištěné podobě je výroční zpráva k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Martin Tyč, ředitel školy.