Výsledky 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/20:

čtyřleté studium             osmileté studium

seznam přijatých uchazečů – první kolo (oba obory)

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá. Ode dne zveřejnění výsledků začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku. S jeho odevzdáním proto neváhejte.

V případě, že hodláte nastoupit na jinou školu, informujte nás o této skutečnosti co nejdříve. Tuto informaci, prosím, pište na mail martin.tyc@tweb.cz, abychom uvolněné místo mohli nabídnout dalším v pořadí.

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou. Po jeho doručení doporučujeme podat odvolání do 3 pracovních dní. Pro odvolání můžete použít tento editovatelný formulář (.doc): odvolání 2019 vzor

Přijatým uchazečům srdečně blahopřeji.

Mgr. Martin Tyč.