2. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020 (doplnění kapacity obou oborů vzdělání).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do čtyřletého oboru vzdělání – 4

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do osmiletého oboru vzdělání – 4

Uchazeči budou přijímáni podle výsledků testů z 1. kola přijímacího řízení. Podmínkou pro přijetí uchazeče je dosažení minimální hranice 35 bodů z testů JPZ pro čtyřletý obor a 30 bodů pro osmiletý obor. K přihlášce je nutné doložit kopii Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

Pro 2. kolo budou uplatněna kritéria shodná s kritérii pro 1. kolo.

Přihláška uchazeče, na předepsaném formuláři a potvrzená příslušnou základní školou, musí být doručena na Gymnázium Žamberk nejpozději do 30. 5. 2019. 

vyhlášení 2 kolo