Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2019/20:

výsledky – 2. kolo – osmileté              výsledky – 2. kolo – čtyřleté

seznam přijatých – 2.kolo

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá. Ode dne zveřejnění výsledků začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku. S jeho odevzdáním proto neváhejte.

Přijatým uchazečům srdečně blahopřeji.

Martin Tyč