Výsledky přijímacího řízení do vyšších ročníků

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2019/20:  výsledky vyšší

Seznam přijatých uchazečů: přijatí – vyšší

Přijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o přijetí poštou.

Všem přijatým srdečně blahopřeji.

Martin Tyč