Jeden svět na školách – Týdny mediálního vzdělávání 2019

Naše gymnázium se i letos zapojilo do třetího ročníku Týdnů mediálního vzdělávání. 18. června se této akce zúčastnily třídy 7. A a 3. B. Hostem byl Mgr. Denis Gaidoš, redaktor z České televize.

Cílem celé přednášky a besedy bylo a je vzdělávání mladých lidí, kteří se musí naučit samostatně vyhledávat potřebné informace, analyzovat a posuzovat důvěryhodnost mediálních sdělení, orientovat se v informacích a faktech, rozlišit zprávy manipulativní a lživé, uvědomit si moc moderních technologií a všech rizik, která přinášejí. Internet je nesrovnatelně dostupnější, digitální technologie jsou každodenní součástí našich životů, sociální sítě ovlivňují dospělé, ale bohužel už i děti na každém kroku a nemalá část naší každodennosti se odehrává v kyberprostoru.

Celé vystoupení bylo velmi přínosné, srozumitelné a podané vtipně a zábavnou formou.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu redaktorovi Mgr. D. Gaidošovi a paní Mgr. Janě Vondrové za zprostředkování celé akce.

žáci 7. A a 3. B

Mgr. D. Gaidoš a Mgr. J. Vondrová s účastníky besedy