Adaptační kurz 1.B

Ohlédnutí za adaptačním kurzem
Začátkem září jsme my, žáci nově vzniklé třídy 1.B, vyrazili na tři dny do Říček, abychom absolvovali tzv. adaptační kurz. Doprovodily nás tři vyučující, které měly být u toho, až se budeme vzájemně poznávat a prožívat spolu první
chvíle v naší nové škole.
Zažili jsme tak příjemný a nenásilný vstup do nového prostředí. Vzájemně jsme se poznali, zasportovali si a prožili dobrodružství i test odvahy v lanovém centru.
Po třech dnech na horách jsme se vrátili s pocitem, že už víme, do čeho jdeme, a že známe ty, s nimiž máme prožít čtyři roky na cestě k naší dospělosti.

Za třídu 1.B Lenka Macková, Veronika Stárková

FOTOGALERIE