KONKURZ Rice Lake 2020-2021

Studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake v roce 2020/2021

Město Žamberk ve spolupráci s Gymnáziem Žamberk vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní
pobyt 2 studentů na střední škole RLHS v partnerském městě Rice Lake. Pro studium ve školním roce 2020 -2021 budou vybráni 2 studenti. K 1.9.2020 nesmí být tito uchazeči mladší než 15,5 let, nebo starší než 18,5 let.
Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti Gymnázia Žamberk nebo studenti jiné střední školy (včetně Gymnázia Žamberk), kteří mají trvalý pobyt v Žamberku.

Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:
1. Podání přihlášky nejpozději do 31.12.2019

2. Úspěšné absolvování on line jazykového testu ELTiS, který se bude konat na městském
úřadě v Žamberku. Termín bude upřesněn začátkem během měsíce ledna.
ELTiS test: Studenti si mohou zkusit jazykový test na stránce: http://eltistest.com/practicetest/.
Cvičný test trvá zhruba 20-30 minut (stačí zadat e-mail, na který pak přijdou i výsledky).
On Line test ELTiS se skládá ze čtení – 45 minut a poslechu – 25 minut.

Obsahem výběrového řízení bude Assessment center speciální diagnostická metoda pro výběrová řízení, která bude vedena v českém jazyce.
Místo a datum konání vlastního výběrového řízení budou účastníkům upřesněny po úspěšném absolvování vstupního jazykového testu.
Shromažďování přihlášek: radnice, asistentka starosty paní Bc. Kamila Borovičková.
Zalepené obálky označte názvem „ Konkurz RL“.

Dodatečné druhé kolo: pokud nebudou vybráni studenti v prvním řádném kole, bude vyhlášeno
kolo druhé. Pro toto kolo již nebude platit podmínka studia na gymnáziu v Žamberku nebo s trvalým pobytem v Žamberku. Tohoto kola se budou moci zúčastnit studenti pouze splněním věkového limitu. Přihlášky se budou přijímat od 6.1.- 3.2.2021. Následně zájemci budou absolvovat jazykový ELTiS test a AC – termíny budou upřesněny dodatečně.

Informační schůzka: pro rodiče a studenty spojená s prezentací bývalých ex-change studentů se bude konat dne 18.10.2019 od 15:30 v uč. č. 5. v budově Gymnázia Žamberk.

Kontaktní osoby pro případné dotazy:
Bc. Šárka Strnadová               sarka@josefstrnad.cz
Mgr. Lucie Vávrová                lucie.vavrova@tweb.cz
Jaroslava Halbrštátová         j.halbrstatova@muzbk.cz

Přihlášku ke stažení naleznete na www.zamberk.cz v sekci „Konkurz RL“