Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Dne 3. října 2019 byla školskou radou schválena Výroční zpráva za školní rok 2018/2019. Její znění naleznete zde Výroční zpráva 2018-2019. V tištěné podobě, vč. příloh (přehledy prospěchu tříd za 2. pololetí a souhrn prospěchu u maturit), je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Martin Tyč