Exkurze na Jaderce

V pondělí 6. ledna se několika studentům, které spojoval zájem o fyziku, ještě nechtělo po prázdninách do školy a tak se společně s několika učiteli vydali do Prahy na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Hlavním lákadlem byla prohlídka zařízení pro termojadernou fúzi – TOKAMAK Golem. Toto zařízení je vskutku unikátní, protože žádní jiná vysoká škola na světě se nemůže pochlubit tím, že by si její studenti mohli takové zařízení prakticky vyzkoušet. Lektor nám zařízení nejen ukázal, ale i velmi podrobně a zábavně vysvětlil, co to je termojaderná fúze, jak funguje a proč je takový problém využívat ji v praxi. 
Po přednášce u reaktoru následovala přestávka, během které jsme všichni dostali od fakulty drobné dárky a také informace o dalších aktivitách, které fakulta pro středoškoláky připravuje. A některé z nich zněly velmi zajímavě! 
V druhé části exkurze se nás ujal další profesor a seznámil nás s druhy ionizujícího záření a jejich významem pro medicínu a další obory lidské činnosti. Naši studenti už tedy vědí, jaký je rozdíl ve fungování rentgenu, počítačové tomografie a magnetické rezonance. Po přednášce následovala procházka po laboratořích katedry dozimetrie a ionizujících záření. Zde studenti viděli prakticky jak je možné například určovat z jakých materiálů jsou složeny různé předměty. Takže už víme, z čeho je pětikoruna, desetikoruna a snubní prsten pana učitele (je opravdu ze zlata).
Návštěva „jaderky“ utekla jako voda a nás čekala cesta na zpáteční vlak. Protože jsme měli dost času, rozhodli jsme se projít se pěšky historickým centrem Prahy. Při zpáteční cestě jsme se studenty zhodnotili exkurzi jako velmi zdařilou a přínosnou. Ocenili jsme velmi vstřícný postoj všech lidí, kteří se nám a fjfi věnovali a myslíme si, že by bylo dobré si třeba za rok výpravu zopakovat a podívat se na další pracoviště. 
 
Za studenty a učitele Petr Vanický