1. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje, v souladu s ustanoveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2020/2021.

Podrobnější informace https://tweb.cz/prijimaci-rizeni/

Děkujeme za váš zájem o studium na naší škole.

Martin Tyč, ředitel školy