Physics MasterClasses

Dne 5.3.2020 byla pořádána Physics Masterclasses na gymnáziu Letohrad, které se zúčastnili i studenti z Gymnázia Žamberk Tomáš Brůna a Vojtěch Pretorius. Akce je zaměřená na propagaci výzkumu elementárních částic v CERN.

Bohatým programem provázeli Milada Marková, Matěj Hudec a Jiří Dolejší. V první části proběhlo seznámení se Standartním modelem a s teorií vzniku bosonů , . Nebyl opomenut ani Higgsův boson.

Druhá část byla praktická. Na simulátoru Minerva 2015 proběhla data se srážkami protonů, která měli studenti vyhodnotit. Soubor dat byl rozdělen na skupiny po 50 hodnocených událostech.

Ve třetí části proběhla videokonference s vědci v Ženevě a jinými skupinami studentů ve Valencii a Alexandrii. Proběhlo vyhodnocení měření. Studenti dokázali naměřená data správně analyzovat, analýza stejných dat v CERNU vyšla podobně. V datech bohužel zůstal skryt i Higgsův boson.

Na závěr proběhla soutěž s otázkami z částicové fyziky.

Den byl nabitý informacemi, studenti si mohli vyzkoušet skutečnou práci špičkových vědců.

Mgr. František Hodinka