Informace o provozu školy

V souvislosti s přijatými mimořádnými opatření pro zamezení šíření koronaviru je škola nadále uzavřena.

Kompenzace zrušené přímé výuky probíhá na dálku formou zadávání učiva prostřednictvím webové aplikace systému Bakaláři, kde jsou žáci průběžně informování o zadávaném učivu a dalšími prostředky s možností dálkového přístupu – mail, Google Classroom, apod. Vyučující budou také žáky informovat o očekávaných výstupech, rozsahu a způsobu jejich kontroly po ukončení mimořádných opatření.

Provoz kanceláře školy je s platností od 17. března 2020 omezen na pracovní dny a to na dobu od 7:00 do 12:00 hod. Ke vstupu do školy používejte výhradně vchod z Nádražní ulice, odkud se na kancelář dozvoníte. Mimo úřední hodiny kanceláře je vchod uzavřený. Žádáme také, aby bylo co nejvíce záležitostí řešeno pouze telefonicky nebo mailem, případně poštou.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedeného.

Martin Tyč