Termíny maturit – jaro 2020

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2020 budou na naší škole probíhat v následujících termínech:

1. 6. – didaktický test AJ, M

2. 6. – didaktický test ČJL

3. 6. – didaktický test MA+ (pouze pro přihlášené žáky, kteří jej vykonají na spádové škole)

4. 6. – písemná zkouška z ICT v profilové části maturit (od 9:00 v učebně č. 74)

9. – 12. 6. – ústní maturity 8. A

15. – 17. 6. – ústní maturity 4. B

Vysvědčení za 2. pololetí tohoto školního roku bude žákům maturitních ročníků vydáno ve čtvrtek 28. května. 29. května budou mít den volna před konáním didaktických testů společné části MZ.

Martin Tyč