Přijímací řízení do vyšších ročníků

Ředitel školy zveřejnil podrobnosti týkající se přijímacího řízení do vyšších ročníků pro školní rok 2020/2021.

vyhlášení PŘ do vyšších ročníků