Aktuální informace k přijímacímu řízení

Řádný termín JPZ proběhne 8. června (čtyřletý obor) a 9. června (osmiletý obor), výsledky obdrží školy 15. června (za čtyřleté obory) a 16. června (za víceletá gymnázia) během dopoledních hodin. Testy budou opravovány centrálně (nikoli školou), výsledek bude sdělen i škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou. Časový rozvrh zkoušek naleznete zde: 2020_JPZ_JZSV blízké době rozešleme uchazečům pozvánky k vykonání testů JPZ.

Náhradní termín je stanoven na 23. června, pro oba obory vzdělání.

Informační materiál k přijímacímu řízení z MŠMT: info_přijímačky

Ministerstvo pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testůu matematiky o 15 minut na celkových 85 minutu českého jazyka a literatury o 10 minut na celkových 70 minut (u uchazečů bez SVP). Testy mohou uchazeči nově konat pouze v 1. termínu. Uchazeč testy absolvuje na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první.

Informace naleznete i v sekci věnované přijímacímu řízení: https://tweb.cz/prijimaci-rizeni/

Uchazeči mají také další možnosti, jak se na přijímačky připravovat, podrobnější informace naleznete v článku zde.

Mgr. Martin Tyč