Docházka do školy po 8. červnu

Na základě rozhodnutí MŠMT je povoleno od 8. června částečné obnovení docházky žáků středních škol formou dobrovolných konzultací. Proto jsme již zjišťovali zájem o ně. Přihlásilo se k nim zhruba 170 žáků. Vzhledem k hygienickým omezením byli rozděleni do skupin o max. 15 žácích (seznamy jsme již zaslali žákům komensem).
Konzultace budou probíhat zhruba následujícím způsobem:
Od 8. do 17. června by konzultace probíhaly individuálně na bázi domluvy mezi učiteli a žáky, případně naopak. Bez ohledu na předměty, čistě podle zájmu a potřeb žáků a učitelů.  Můžete využít k získání podkladů pro klasifikaci a řešení různých problémů.
Od 18. do 26. června bude stanoven „rozpis“ konzultací, kdy se žáci mohou s učiteli setkat ve třídách. S největší pravděpodobností bude mít rozpis podobu jako rozvrh hodin, kde bude učebna, předmět a skupina, pro kterou je určen (skupiny ve třídách dle seznamů). V duchu – učebna, hodina a předmět jsou stanoveny, učitel tam bude a děti přijdou a mohou se zabývat záležitostmi souvisejícími s předmětem. Na rozpisu pracujeme a zveřejníme jej v blízké době zde.
Obecně by konzultace měly sloužit k ujasnění si případných problémů s klasifikací, navázání sociálních kontaktů, předání si zkušeností z distanční výuky, případně ke shrnutí učiva, apod.
Konzultace budou probíhat za dodržování hygienických pravidel, která jsou stále v pro školy v platnosti – v budově nutnost nosit roušku (ve třídě není nutné), velikost skupin max. 15 žáků, dezinfekce rukou, větrání učeben, podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění (nutné pro umožnění účasti na konzultacích a přítomnosti ve školní budově) – odevzdává se při prvním vstupu žáka do budovy. Podrobněji jsou pravidla zmiňována na školním webu v jiných příspěvcích.
Čestné prohlášení ke stažení zde: čestné prohlášení
Martin Tyč