Hodnocení za 2. pololetí – aktualizováno

Ministerstvem školství byla vydána vyhláška č. 211/2020 Sb. upravující problematiku klasifikace. Klasifikace za 2. pololetí bude probíhat podle této vyhlášky (plné znění, vč. metodiky naleznete pod textem).

Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budou použity následující podklady (v uvedeném pořadí): 

1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy žák řádně docházel do školy (do 10. 3. 2020)

2. podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku – odevzdané úkoly a další výstupy (pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky)

3. podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák měl možnost docházet do školy dobrovolně (konec 2. pololetí po obnovení provozu)

4. hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vysvědčení bude předáno 30. června 2020 normálním způsobem – ve třídách za účasti všech žáků.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (podle § 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné, na základě včas podané žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka, individuálně dohodnout s ředitelem školy.

Martin Tyč

Vyhláška č. 211

metodika k vyhlášce č. 211