Dobrovolné konzultace žáků

Od 8. června probíhají konzultace žáků na bázi jejich domluvy s učiteli a schází se s nimi podle potřeby ve školní budově. Pro období po skončení maturit bude stanoven rozpis konzultací. Níže naleznete rozdělení žáků do skupin a rozpis pro žáky nižšího stupně osmiletého studia (prima – kvarta).

Pro ostatní žáky byl zvolen, z technických důvodů, stejný systém jako u konzultací maturitních ročníků – tedy na základě vzájemné domluvy žáků a jejich vyučujících dle potřeby. Konzultace budou probíhat do pátku 26. června, kdy také bude uzavřena klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku. Žákům i učitelům byl přes komens zaslán odkaz na sdílenou tabulku, kam vyučující zapisují jednotlivé konzultace.

Děkuji za spolupráci.

Martin Tyč

1A_výuka      2A_výuka      3A_výuka      4A_výuka