Informace k předání vysvědčení

Na základě dalšího rozvolňování opatření proti zamezení šíření koronaviru je školám umožněno pořádat společenské akce související s ukončením školního roku. Předání vysvědčení proběhne ve třídách za účasti všech žáků. Vysvědčení budou žákům předána 30. června během třídnických hodin (1. vyučovací hodina). Podmínkou je, že akce se nesmí zúčastnit žáci s příznaky infekčního onemocnění.

Nepředaná vysvědčení budou uložena v kanceláři školy, kde si je budete moci vyzvednout.

Martin Tyč

Související dokumenty z MŠMT:

uvolnění_schema_skoly       TZ-závěr roku        info