Výsledky přijímacího řízení – náhradní termín

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků čtyřletého studia pro školní rok 2020/2021 – náhradní termín:

Vysledky_NA_WEB_PR_2019_2020 – náhradní termín

Přijatým uchazečům blahopřeji a připomínám, že svůj úmysl vzdělávat se na naší škole musíte potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy (v kanceláři školy), který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – nejpozději však 3. července. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Martin Tyč