Schůzky nově přijatých žáků

Schůzky nově přijatých žáků do prvních ročníků a jejich rodičů proběhnou ve dnech 9. a 10. července odpoledne. 9. července pro 8leté studium a 10. července pro 4leté studium. Pozvánky s dalšími podrobnostmi byly rozeslány poštou. Na schůzce budeme řešit organizační záležitosti týkající se zahájení studia na naší škole.

Ještě jednou děkujeme za důvěru v naši školu a těšíme se na setkání s vámi.

Martin Tyč