Zpátky do školy!

Začíná nový školní rok, snad již normální. Tentokrát jej nezahájíme společným setkáním v Divišově divadle, ale přijďte 1. září normálně do školy na 8:00, do svých tříd. Zatím bez roušek:)

Během školního roku však bude nutné dodržovat řadu doporučení a omezení. Některá obsahuje „Manuál k provozu škol“ vydaný Ministerstvem školství, který níže naleznete v plném znění. V dalším dokumentu naleznete jeho zjednodušenou verzi s úpravami pro naši školu. Další opatření mohou být nařízena také Ministerstvem zdravotnictví (web: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/). Aktuální situaci budeme sledovat a informace vám budou předávány. Dále zde také naleznete dokument s informacemi o organizaci školního roku.

Přeji vám hodně studijních úspěchů a co nejklidnější školní rok!

Martin Tyč

Manuál_k_provozu_škol_MŠMT (plné znění)

COVID-19 doporučení 2020-2021 žáci (informace pro žáky školy – dle „Manuálu“)

Pravidla pro roušky od 1. září 2020 (informace Min. zdravotnictví)

Organizace školního roku 2020-2021 (kdy budou prázdniny:)