Adaptační kurz 1.B

Náš adapťák se nekonal první týden jako obvykle, ale odjížděli jsme na něho až 14. září. Co se ale nezměnilo, bylo místo pobytu – chata Karosa v Říčkách.

Nejprve jsme si zahráli pár seznamovacích her, ale protože jsme už strávili dva týdny ve škole, celkem jsme se znali. Také jsme byli rozděleni do pěti soutěžních týmů, ve kterých jsme plnili jak sportovní, tak i vědomostní úkoly.

Co nás ale asi nejvíce sblížilo, byla návštěva lanového centra, kde jsme si vybrali obtížnost trasy, kterou jsme museli projít. Některé překážky nebyly vůbec jednoduché, ale navzájem jsme si poradili, podpořili se a nakonec jsme všichni došli do cíle.

Adapťák jsme si užili a teď na nás čekají „jen“ čtyři roky dalších společných zážitků…

Více fotografií najdete zde.

za 1. B E. Halásová, T. břinčilová, E. Schnaubertová a L. Strnadová