Projektový den pro žáky ZŠ z Jablonného

Gymnázium Žamberk se v r. 2019 zapojilo do projektu IKAP, který má zlepšit vybavení škol pomůckami pro přírodovědné předměty. Součástí jsou i projektové dny pro ZŠ, které seznámí žáky a učitele s využitím těchto materiálů.

13. 5. 2022 proběhl na gymnáziu projektový den pro žáky ZŠ z Jablonného, který byl zaměřen na tepelné jevy s využitím termokamery. Pan učitel Mgr. Hodinka připravil s žáky 2.B a 7.A pokusy na pohlcování tepla, tepelné účinky el. proudu, změny teploty tání, tepelné vyzařování a další. Žáci ze ZŠ si na stanovištích pod vedením starších vyzkoušeli připravené úkoly.

Během společného dopoledne si účastníci rozšířili znalosti o využití tepelných jevů, procvičili motorickou zručnost a prakticky ověřili teoretické poznatky. Žáci 2.B a 7.A si vyzkoušeli role demonstrátorů a vedoucích pokusů.

Projektový den splnil cíl seznámit s využitím termokamery ve výuce.

RNDr. Dagmar Nožková