TRADICE

Jsme škola s dlouholetou tradicí v podhůří Orlických hor, která poskytuje všeobecné vzdělání již několikáté generaci. Chodí k nám děti ze Žamberka, ale dojíždějí i z vzdálenějších Králík nebo Orlického Záhoří.

ODBORNOST

Vyučujeme aprobovaně. Učitelé dokáží připravit žáky jak na maturitní zkoušku (průměrná známka u maturity z jazyků je 1,59), tak na studium na všech typech vysokých škol. Naši žáci bývají každoročně v přijímacím řízení na vysoké školy velmi úspěšní.

VYBAVENÍ

K dispozici máme nově zrekonstruované učebny, vybavené moderní multimediální technikou, stejně jako kompletní pokrytí WI-FI.

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK. Spolupracujeme s místními firmami (Isolit-Bravo, Contipro a.s.,Bühler s.r.o).

JAZYKY

Každoročně mají dva naši žáci možnost studovat na střední škole v americkém městě Rice Lake ve Wisconsinu. Pořádáme výjezdy do zahraničí (Velká Británie, Nizozemí, Německo, Rakousko). Žáci také mohou složit mezinárodní jazykové zkoušky FCE přímo ve škole.

SPORT

Dbáme o to, aby se studenti rozvíjeli všestranně. Vytváříme podmínky ke studiu pro aktivní sportovce (biatlonisty, orientační běžce, lyžaře). Pro všechny žáky organizujeme lyžařský a sportovní kurz. Poskytujeme také všestrannou nabídku nepovinných sportovních aktivit (fotbal, basketbal, volejbal, florbal), žáci mohou poměřit své síly mezi třídami ve florbalové lize.

KULTURA

Na gymnáziu již více než čtvrt století funguje pěvecký sbor Corale. Pořádáme zájezdy na divadelní představení do Hradce Králové, Pardubic, Prahy.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Na naší škole funguje kroužek robotiky a také šachový kroužek.

DALŠÍ INFORMACE

KONTAKTY: https://tweb.cz/kontakty/

GDPR: https://tweb.cz/gdpr/

EDUROAM: https://tweb.cz/eduroam/

ZŘIZOVATEL: https://tweb.cz/zrizovatel/

VYBAVENÍ: https://tweb.cz/vybaveni/

PRONÁJMY: https://tweb.cz/pronajmy/