Přijímačky nanečisto v roce 2021 se budou konat jen za příznivé epidemické situace.