Přípravné kurzy na přijímačky v roce 2021 proběhnou jen za příznivé epidemické situace.