Na základě voleb do školské rady, které proběhly ve středu 29. listopadu 2017, byli zvoleni noví členové školské rady pro období roků 2017 až 2020. Dne 26. ledna 2018 se sešli k prvnímu zasedání ŠR, kde zvolili předsedu, schválili jednací řád a svého zástupce do konkursní komise.

Složení školské rady:

  • Předseda: Mgr. Tomáš Tóth (zástupce pedagogických pracovníků)
  • Člen: Mgr. Silvie Anýžová (zástupce zřizovatele)
  • Člen: Mgr. Blanka Všetičková (zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků)