ZE SOUČASNOSTI

V roce 2003 byly obě školy sloučeny do jednoho právního subjektu. Dnes navštěvuje školu základní kolem 40 žáků v 1. – 5. ročníku a školu mateřskou 32 dětí v předškolním věku. Součástí školy je také školní družina a jídelna s vlastní kuchyní. K pohybovým aktivitám využíváme přilehlou zahradu, místní fotbalové hřiště a tělocvičnu OÚ.

Základní školu Mistrovice najdete v okrese Ústí nad Orlicí.

ZŠ Mistrovice

Z HISTORIE

Základní školou v Mistrovicích již prošlo mnoho generací. Stávající budova byla otevřena v roce 1898. O pouhých 20 let později ji navštěvovalo neuvěřitelných 170 žáků, což je nejvíce v celé její historii. Od 1. 10. 1948 sídlila v téže budově i škola mateřská.

Aktuálně

Aktuality

Vánoční besídka

Poslední školní den v roce 2022, tj. 22. 12. bude v duchu vánoční besídky. Besídka bude nejprve společná s mateřskou školou, poté bude probíhat samostatně

Zobrazit článek »

Rozvrhy 2022/2023

 1234567
 8:00 – 8:459:00 – 9.4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMVVTV   
ÚterýČJMČJPRVHV  
StředaČJMČJ   
ČtvrtekČJMČJTV   
PátekČJMČJPRV   
 
 
 1234567
 8.00 – 8.459:00 – 9:4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMČJTV PRV  
ÚterýČJMČJ   
StředaČJMVVČJ   
ČtvrtekČJMHVTV   
PátekPRVČJMČJ   
 1234567
 8:00 – 8:459:00– 9:4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMČJAJ PRV  
ÚterýČJAJČJM TV  
StředaČJMPRV AJ  
ČtvrtekČJMVVČJ TV  Náb.
PátekČJMPRVHV   
 1234567
 8.00 – 8:459:00 – 9:4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMVLINF PŘ  
ÚterýČJMAJČJ TV  
StředaČJMAJČJ  VV VV
ČtvrtekVLMHVAJ TV  
PátekČJMČJ  
 1234567
 8.00 – 8.459:00 – 9:4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:40 – 13:2513:30 – 14:15
PondělíČJMČJ PŘ  
ÚterýČJAJČJM TV  
StředaČJMVLAJ  VV VV
ČtvrtekČJMAJ TV  
PátekČJMVLHVINF  

Ve školním roce 2022/2023 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 19.9.2022:

PONDĚLÍ – Deskovky

ÚTERÝ – Hravá angličtina (1., 2. ročník) od 14:00

STŘEDA – Šikovné ruce

ČTVRTEK – Hrátky

PÁTEK – Sportovky

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky:

PONDĚLÍ
Logiko  (O. Škorvánek)
Myslivecký kroužek   (M. Barnet, A. Foglová)

ÚTERÝ
Flétna pro pokročilé   (E. Fajmonová)
Šachy   (K. Halbrštát)
Hravá angličtina pro 3., 4. a 5. roč.
  (V. Tomanová)

PÁTEK
Flétna pro začátečníky    (V. Tomanová)

 

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku, nepovinném předmětu, povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají!

Nepovinné předměty vyučované ve školním roce 2022/2023: 

Náboženství
Výuka probíhá ve dvou skupinách každý čtvrtek pod vedením Mgr. Marie Mikyskové 
1. a 2. ročník: 12:30 – 13:15
3., 4. a 5. ročník: 13:25 – 14:10  

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do programu Recyklohraní.  Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Shromažďujeme je do speciálních nádob, které jsou v den svozu odváženy, a škola za ně získává určitý počet bodů. Průběžně jsou vyhlašovány různé úkoly, které mohou školy plnit dle svého výběru. Za získané a nasčítané body lze z katalogu objednat odměnu.

Obsah záložky

Podporují nás:

Projekty:

Ovoce do škol, Adopce v ZOO Dvůr Králové n. L., školní lípa

Kontakt

Adresa

ZŠ a MŠ Mistrovice 11
Jablonné nad Orlicí
561 64

Ředitel

Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková

reditel.mistrovice@seznam.cz

 

Sekretariát

č.ú.: 216 836 376/0600

ID datové schránky: hkgqt39

IČ: 70982368