listopad/prosinec 2022

Florbal 11.11. 2022

říjen 2022

září 2022

květen, červen 2022

Čarodějnice ve družině

Březen, duben

Karneval 25. 2. 2022

Barevný masopustní týden

Lyžařský týden

Zimní radovánky

Družinové tvoření

listopad, prosinec

září, říjen

1. školní den