Klinická logopedie v okolí:

Mgr. Šárka Pilská, U Koupaliště 94, Jablonné nad Orlicí,

tel. 604 531 604

 

Mgr. Kateřina Fritzlová a Mgr. Petra Hejlová, Poliklinika Žamberk,

tel.: 605 528 284, 465 676 804, 733 175 018

 

Mgr. Jarmila Hofmanová, Kostelní 74, Žamberk,

tel.: 775 157 454

 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí, tel.:  465 521 296, 776 611 695

– zjišťování předpokladů pro školní docházku

– psychologické poradenství pro děti, jejich rodiče a pracovníky škol a školských zařízení, …

– odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování, včetně integrace na MŠ aj.

– terapeutická činnost (šikana, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže, …)

– poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi (včetně porozvodové péče)

– logopedická péče a diagnostika vad řeči

– návštěva školských zařízení, preventivními programy, konzultace

– péče o nadané děti včetně následné péče

– individuální a skupinová diagnostika

 

Speciálně pedagogické centrum Kamínek

Lázeňská 206, Ústí nad Orlicí, tel.: 465 523 715, 733 313 749

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní služby (speciálně pedagogické, pedagogicko-psychologické a sociální), a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. SPC se orientuje na děti, žáky a studenty s mentálním postižením, poruchami komunikace, vadami řeči, sluchu, kombinovaným postižením, tělesným postižením a autismem

Středisko výchovné péče MIMÓZA

Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 526 969

Středisko výchovné péče MIMOZA nabízí poradenskou a psychologickou podporu a pomoc dětem, dospívajícím, rodinám a školám.

Nabízí tyto služby: poradenství, individuální setkání, terapeutické skupiny pro děti, rodinnou terapii, psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, práci s třídním kolektivem a učiteli