Za podporu děkujeme:

Obci Mistrovice

Knihovně Mistrovice

Ing. Aleně Majkowské

Lubomíru Pinkavovi, MBA

firmě Ing. Marcel Pomikálek

Veronice Motlové a Michalu Ordošovi

Martině Lachmanové a Milanu Brklovi
Stáji Údolí pod Modřínem

Spolku Masopust Mistrovice

Denise Krejčové a Janě Moravcové s rodinou

Michaele Valentové

Marice Daňkové - Podolské

firmě Klas Nekoř a.s.

firmě PODORLICKO a.s. Mistrovice

firmě SVOBODA Truhlářství s.r.o., Mistrovice


Děkujeme všem rodičům za podporu v podobě materiálů

k tvoření, spolupráce a nabídky exkurzí pro děti.