Provozní doba mateřské školy je 6.30 – 16.00 hodin.

Kontakt: Bc. Petra Masarovičová, zástupkyně ředitele pro vedení MŠ: skolka.masarovicova@seznam.cz, tel.: 778 149 614

Mateřská škola přerušuje provoz o letních prázdninách zpravidla

po dobu 5 týdnů a v období vánočních prázdnin školy.

Naše mateřská škola je zapojena do těchto projektů: Celé Česko čte dětem, Se Sokolem do života a Ukliďme Česko.