Ve školním roce 2022/2023 fungují tyto zájmové útvary v rámci školní družiny, zahájení činnosti od 19.9.2022:

PO –Deskovky

ÚT – Hravá angličtina (14:00)

ST – Šikovné ruce

ČT – Hrátky

PÁ – Sportovky

Mimo školní družinu budou tyto zájmové kroužky, zahájení činnosti v týdnu od 19. 9. 2022.

Logiko bude probíhat v pondělí
1. skupina 13:00 – 13:45
2. skupina 13:45 – 14:30

Myslivecký kroužek bude probíhat v pondělí.

Flétna – pokročilí probíhá každé úterý od 7:20

Hravá angličtina bude probíhat v úterý od 14:00 (3., 4., 5. ročník)

Flétna pro začátečníky je v pátek od 7:20

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Náboženství je každý čtvrtek odpoledne. Výuka probíhá ve dvou vyučovacích blocích dle věku žáků

Po vyplnění závazné přihlášky (zájemcům pošleme) je účast na kroužku povinná. Nepřítomnost žáka rodiče písemně omlouvají.